Rosi Witschas-Ackermann

    Aus Olympia-Lexikon.de